پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران

General Topics:                                                                                                                                                                  

1)   Sequence Analysis and Comparative Genomics

2)   Transcriptomics, Metabolomics and Proteomics

3)   Metabolic and Regulatory networks

4)   Systems Biology

5)   Structural Bioinformatics

6)   Bioimage Informatics

7)   Biomathematics and Biostatistics

8)   Computational Biology

9)   Data Mining, Machine Learning and Pattern Recognition

10) Computational Genomics

11) Next-Generation Sequencing and High-Throughput data analysis

12) Phylogenetics and Evolution

زمان: 30 اردیبهشت تا 1 خرداد 1393

مکان: تهران

آخرین مهلت دریافت مقالات بدون تاخیر: 15 اسفند 1392

آخرین مهلت دریافت مقالات با تاخیر: 15 فروردین 1393

وب سایت همایش

 

/ 0 نظر / 49 بازدید