استفاده از تخم مرغ براي مبارزه با مارگزيدگي

egg-nightlight.jpg

به گزارش خبرنگار ايانا به نقل از سايت آي تي پي تحقيقاتي در خصوص استفاده از پادزهر تخم‌مرغ به عنوان يك جايگزين مناسب براي پادزهر حاصل از سرم اسب در حال انجام است. براساس اين گزارش از حدود 50 عدد تخم مرغ مي‌توان معادل يك ليتر سرم اسب پادزهر توليد مي‌كند با توجه به اين كه مرغ تخم‌گذار در سال مي‌تواند در حدود 250 عدد تخم مرغ توليد كند كه هزينه استحصال پادزهر مار از تخم مرغ بسيار پايين تر از سرم اسب بوده است. لازم به ذكر است محصول جديد داراي اثرات جانبي به مراتب كمتر از نمونه حاصل از سرم اسب است.

منبع: ایانا

/ 0 نظر / 8 بازدید