کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک و آنالیز داده‌های ژنی در تبریز آغاز شد

نخستین کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک و آنالیز داده‌های ژنی روز دوشنبه در دانشگاه تبریز آغاز به‌کار کرد.

 موضوعات مورد بحث کارگاه

۱- سکانس نمودن ژن شامل: طراحی پرایمر ، معرفی برنامه های تحلیل داده های ژنی و نحوه خواندن الکتروفوروگرام

۲- کار با بانکهای اطلاعاتی شامل: استخراج داده های ژنی از  فایلهای ثبت شده و استخراج داده های پروتئینی از فایلهای ثبت شده

۳- معرفی برنامه های شناسایی و مشاهده ساختمان سه بعدی پروتئین

۴- معرفی درخت فیلوژنتیکی

۵- معرفی و کاربرد کریستالوگرافی  اشعه  ایکس در تحقیقات بیولوژی مولکولی

۶- معرفی امکانات گرافیکی برنامه های آنالیز ژنی 

۷- معرفی آنزیمهای محدود کننده ژنی، آنزیمهای پروتئاز و تحلیل و شناسایی محلهای حساس به این آنزیمها

/ 0 نظر / 8 بازدید