دامداري‌ها بيشتراز بخش حمل و نقل ، گازهاي گلخانه‌اي توليد مي‌كنند

 

فائو" سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل اعلام كرد كه دامداري‌ها بيشتر از بخش حمل و نقل گازهاي گلخانه‌اي توليد مي‌كنند و مسوول ۱۸ درصد از افزايش دماي زمين هستند.

روزنامه " ايل سوله " در شماره روز شنبه خود بااعلام اين مطلب نوشت : " انيدريد كربنيك " ، "متان" و " پرواكسيد ازت " سه نوع گازي هستند كه حدود يك قرن درآتمسفر مي‌مانند و هر سه نوع نيز توسط حيوانات بصورت گاز، مايع و جامد توليد مي‌شوند. جالب اينكه مقدار توليد گاز متان كه از سوي دامداري‌ها در سطح جهان بوجود مي‌آيد ، برابر با
۱۰۲   ميليون تن در سال است و براي كاهش اين گازها بايدازطريق تغذيه بهتردام‌ها و علم ژنتيكي عمل كرد. به عقيده فائو ، توليد گازهاي گلخانه‌اي در دامداري‌ها بيشتراز بخش حمل و نقل مي‌باشد. دامداري‌ها مسوول توليد۶۵  درصد " پرواكسيد ازت " كه از مدفوع اين حيوانات بوجود مي‌آيد،هستند. اين گاز۳۰۰  بارخطرناك‌تراز انيدريد كربنيك براي گرماي زمين محسوب مي‌شود. فائو هشدارداد كه باتوجه به‌افزايش توان توليدي دراين بخش ، شرايط در آينده بدتر خواهد شد.

منبع: ايرنا

 

/ 0 نظر / 9 بازدید