راه اندازی صفحه شاخه جانوری انجمن ژنتیک ایران

صفحه شاخه جانوری انجمن ژنتیک ایران با همت آقای مهندس حمید رضا سید آبادی، مسوول اطلاع رسانی این شاخه راه اندازی شد. این صفحه که دارای اطلاعاتی در زمینه اعضای هیات رییسه، اعضای شاخه و پیوندهایی به صفحات اینترنتی مرتبط (مانند دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و افراد مشهور) است، از طریق این آدرس قابل دسترسی است.

/ 0 نظر / 8 بازدید