پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۸۶ دانشگاه تربیت مدرس

 دانشگاه تربیت مدرس در دانشکده های مختلف دانشجوی دکتری ژنتیک می پذیرد:

دانشکده پزشکی

ژنتیک پزشکی- سیتوژنتیک

دانشکده علوم پایه

زیست شناسی - ژنتیک ملکولی (به صورت مشترک با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)

دانشکده کشاورزی

اصلاح نباتات

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک تا پایان آذر ماه ۱۳۸۵ می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و فرم ثبت نام می توانید به سایت دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایید.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید