اولین کارگاه بیوانفورماتیک و آنالیز داده های ژنی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز با حمایت دفتر طرح، نظارت و ارزشیابی دانشگاه و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه اولین کارگاه بیو انفورماتیک و آنالیز داده های ژنی را در تاریخ 27-25 دیماه 1385 برگزار می نماید.

 موضوعات مورد بحث کارگاه

 

۱- سکانس نمودن ژن شامل: طراحی پرایمر ، معرفی برنامه های تحلیل داده های ژنی و نحوه خواندن الکتروفوروگرام

۲- کار با بانکهای اطلاعاتی شامل: استخراج داده های ژنی از  فایلهای ثبت شده و استخراج داده های پروتئینی از فایلهای ثبت شده

۳- معرفی برنامه های شناسایی و مشاهده ساختمان سه بعدی پروتئین

۴- معرفی درخت فیلوژنتیکی

۵- معرفی و کاربرد کریستالوگرافی  اشعه  ایکس در تحقیقات بیولوژی مولکولی

۶- معرفی امکانات گرافیکی برنامه های آنالیز ژنی 

۷- معرفی آنزیمهای محدود کننده ژنی، آنزیمهای پروتئاز و تحلیل و شناسایی محلهای حساس به این آنزیمها

  برای دریافت اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام به سایت  دبیرخانه کارگاه مراجعه نمایید.

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
مینا رضوی

مجموعه کتابهای بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک و بیوفیزیک http://www.booktolearn.com/?p=2224