پنجمين کنگره بيوتکنولوژی ايران

 انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران متخصصین بیوتکنولوژی کشور را جهت شرکت در پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران دعوت نمود. این همایش در پائیز ۱۳۸۶ در تهران برگزار می گردد.

از علاقمندان به شرکت در این همایش دعوت می‌شود ضمن تکمیل پرسشنامه اولین فراخوان و ارسال آن به دبیرخانه همایش، جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی همایش مراجعه نمایند.

اهداف:

فرهنگ سازی بیوتکنولوژی در جامعه

ارائه آخرین دستاورد های علمی- پژوهشی متخصصین بیوتکنولوژی

فراهم کردن فضای بحث و تبادل نظر بین متخصصان بیوتکنولوژی

آشنایی با توانمندی های بیوتکنولوژی کشور

بررسی چالش‌ها و موانع توسعه بیوتکنولوژی در کشور

جلب مشارکت مراکز آموزشی، پژوهشی، سازمان های اجرایی و صنعت و بخش خصوصی در توسعه بیوتکنولوژی


زمینه های تخصصی:

بیوتکنولوژی پزشکی

بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی دارو سازی

بیوتکنولوژی صنعت و معدن

بیوتکنولوژی صنایع غذایی

بیوتکنولوژی و منابع طبیعی و محیط زیست

بیوتکنولوژی دام و آبزیان

علوم پایه

مدیریت، حقوق، مالکیت فکری، ایمنی زیستی و اخلاق زیستی در بیوتکنولوژی

بیونانو تکنولوژی

بیوانفورماتیک

فراخوان دوم و سایر اطلاعات مربوط به پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران برای علاقمندانی فرستاده خواهد شد که پرسشنامه تکمیل شده را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

منبع: انجمن ژنتیک ایران

/ 0 نظر / 13 بازدید