افزایش دوقلو‌زایی در گوسفندان ایران

با اجرای یک طرح تحقیقاتی محققان علوم دامی کشور به افزایش دوقلو‌زایی در گوسفندان دست یافتند. رییس موسسه تحقیقات علوم دامی با اعلام این مطلب به خبرنگا ایانا گفت: طرح افزایش دوقلوزایی در گوسفند و تلاقی گوسفند‌های نژاد شال با نژاد‌های زل و دالاق به مدت سه سال در استان گلستان در حال انجام است. دکتر کمالی هدف از اجرای طرح را افزایش راندمان تولید گوشت و بهبود مدیریت پرواربندی عنوان کرد و افزود:براساس نتایج اولیه طرح تولید گوشت در گوسفندان در مقایسه با روش سنتی که دامداران دارای نژاد زل و دالاق بدست آوردند، 30 درصد افزایش یافت. وی اظهار داشت: این طرح سال گذشته در یک گله مردمی انجام شد که می‌توان نتایج آن را در اختیار دامداران منطقه شمال کشور قرار گیرد. اجرای طرح در مناطقی که نژاد‌های زیر جثه همچون نائینی وجود دارد به افزایش تولید گوشت در کشور کمک بسزایی می‌کند. رییس موسسه تحقیقات علوم دامی با بیان اینکه دوقلو‌زایی با روش‌های مدیر سیستمی افزایش یافت، اضافه کرد: مدیریت تغذیه و هورمون تراپی یکی از روشهای موثر در افزایش دوقلو‌زایی در گوسفندان است. وی در پایان گفت: با زودتر از شیرگیری بره‌ها هزینه‌های تغذیه‌ای کاهش یافته و در نتیجه میزان رشد افزایش و ضریب تبدیل بهبود می‌یابد.

 

 

منبع: خبرگزاری کشاورزی ایران

 


 

 

/ 0 نظر / 70 بازدید