ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: ندا فرزین - ابوالقاسم سراج - دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٥

 تکنولوژي انتقال ژن بعنوان يک روش برتر بر ساير روشهاي موجود براي افزايش توليد و کاهش هزينه داروهاي پروتئين محور به کار مي رود. اين روش جهت مقابله با نيازهاي صنعتي در محصولات اختصاصي ((ويراژن)) بکار گرفته مي شود. همچنين موجبات توانائي صنعتي در عمل آوري انواع داروهاي پروتئين محور به انضمام پادتنهاي تک کلوني طراحي شده براي درمان سرطان را فراهم مي نمايد. دکتر هلن سنگ از موسسه رزلين، دانشمند پروژه انتقال ژني پرندگان، يکي از مسئولان پيش گام در پژوهش بر روي طيور و پديد آورنده نخستين خروس انتقال ژني جهان با استفاده از يک روش غير ويروسي است. از مهمترين اهداف برنامه گروه دکتر سنگ، رشد و توسعه يک تکنولوژي قوي براي اصلاح ژنتيکي طيور مي باشد. در حقيقت اين گروه توسعه روش يا روشهايي را که بسياري از کاربردهاي چنين تکنولوژي را به طور موثر به صورت تجربي مورد آزمايش قرار مي دهد، هدف خود قرار داده است . اين آمايشات از مرحله تحقيق پايه تا کاربردهاي تجاري بالقوه را در بر مي گيرند. در واقع از جوجه ها،  از زمان شروع  رشد و رسيدن به توانائي  اصلاح انتقال ژن همانند ابزاري در اين تحقيق علمي و دارويي طيور استفاده مي گردد. پيشرفت سريع برنامه ژنومي مرغ ، ژنهايي را در دامنه وسيعي از ويژگيها دخيل هستند را شناسايي خواهد کرد و تکنولوژي انتقال ژني، ابزاري براي بررسي اين ژنها خواهد بود. اين گروه با استفاده از نوعي لنتي ويروس که موجب بروز کم خوني در اسب مي شود، پروتئين هاي داراي خاصيت دارويي را به ژن مسئول ساخت آلبومين افزوده اند. (آلبومين 54% پروتئين سفيده تخم مرغ را تشکيل مي دهد) سپس اين ژنها را وارد سلولهاي بنيادي جنين مرغ کرده و سلولهاي تراريخت حاصل را با محلول حاوي سلول عادي مخلوط کردند.بخشي از سلولهاي تراريخت ياد شده لوله فالوپ مرغ را تشکيل مي دهند و ژن پروتئين دارويي را حين تخمگذاري به تخم مرغ منتقل مي کنند. جالب اين است که اين ژنها مي توانند به نسل بعد هم منتقل شوند. پروتئينهايي که ژن هاي مربوط به آن به مرغ منتقل شده عبارت اند از: 1 - پروتئين mir 24 که پادتن موثر در درمان نوعي سرطان پوست است. 2 -  پروتئين b-1a که سبب تقويت سيتم ايمني بدن مي شود. در آينده انتظار مي رود کاربرد تجاري تکنولوژي اصلاح ژنتيکي در طيور، منجر به توليد پروتئينهاي دارويي درتخم مرغ گردد.

منبع: سايت خبري دام و طيورنويسندگان

ندا فرزین - ابوالقاسم سراج

دكتري ژنتيك و اصلاح دام


با دانشجويان


مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :