ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: ندا فرزین - ابوالقاسم سراج - چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥

 

دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۶ دانشجوی دکتری ژنتیک می پذیرند.

دانشکده کشاورزی

 ژنتیک واصلاح نژاد دام

 اصلاح نباتات گرایش ژنتیک بیومتری

  اصلاح نباتات گرایش ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک

دانشکده دامپزشکی

بیوتکنولوژی

 

برای دریافت فرم ثبت نام می توانید به سایت دانشگاه تهران مراجعه نمایید. آخرین مهلت ثبت نام ۱۰ دی ماه ۱۳۸۵ می باشد.

 نويسندگان

ندا فرزین - ابوالقاسم سراج

دكتري ژنتيك و اصلاح دام


با دانشجويان


مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :