ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: ندا فرزین - ابوالقاسم سراج - چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥

 دانشگاه تربیت مدرس در دانشکده های مختلف دانشجوی دکتری ژنتیک می پذیرد:

دانشکده پزشکی

ژنتیک پزشکی- سیتوژنتیک

دانشکده علوم پایه

زیست شناسی - ژنتیک ملکولی (به صورت مشترک با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)

دانشکده کشاورزی

اصلاح نباتات

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک تا پایان آذر ماه ۱۳۸۵ می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و فرم ثبت نام می توانید به سایت دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایید.

 نويسندگان

ندا فرزین - ابوالقاسم سراج

دكتري ژنتيك و اصلاح دام


با دانشجويان


مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :