ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: ندا فرزین - ابوالقاسم سراج - یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٥

دانشگاه تربیت مدرس سومین همایش ملی بررسی ضایعات کشاورزی را برگزار می کند. 

موضوعات و محورهای همایش

ساز و کارهای بروز ضایعات

مطالعه طبیعت ضایعات کمی و کیفی

روش های اندازه گیری و برآورد میزان ضایعات

بررسی عوامل تاثیرگذار بر تلفات محصولات کشاورزی

بررسی مقاومت (فیزیکی، شیمیایی و میکانیکی) محصولات در برابر افت کیفی

مدلسازی ضایعات

مطالعه جنبه های اقتصادی ضایعات

راهکارهای جلوگیری و کاهش ضایعات

روش های بازیافت و استفاده از ضایعات

از محققان و صاحبنظران دعوت می شود مقالات تحقیقی-تحلیلی جدید خود را درباره ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی، باغی و دامی) برای همایش ارسال نمایند.

مهلت دریافت مقالات: 25/12/85

اعلام نتیجه داوری: خرداد 86

برگزاری همایش: آبان 86

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایید.

 نويسندگان

ندا فرزین - ابوالقاسم سراج

دكتري ژنتيك و اصلاح دام


با دانشجويان


مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :