ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: ندا فرزین - ابوالقاسم سراج - چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥

 

گروهی از دانشمندان به سرپرستی ديويد بارتل از انستيتو تکنولوژی ماساچوست، گروه جديدی از مولکول RNA با نام 21-U-RNA کشف کردند. سال‌های اخير دوره کشف نقش مهمتر RNA در ژنوميکس بوده و رفته رفته اهميت اين مولکول فراتر از نقش واسط اطلاعاتی بين DNA و پروتئين سازی عنوان می‌شود. در اين تحقيق، با مطالعه بر روی نماتد C. elegans، بيش از ۵۰۰۰ مولکول جديد RNA به دست آمد و اين مولکول‌های جديد 21-U-RNA ناميده شدند. اين RNAهای جديد به اين خاطر به اين نام خوانده شدند که هر مولکول، ۲۱ نوکلئوتيد طول داشته و همه آنها با اوريدين (U) شروع می‌شوند. نکته جالب اين است که همه اين مولکول‌ها از يک يا دو ناحيه خاص کروموزوم نماتد حاصل می‌شوند. گرچه هنوز فعاليت خاصی برای اين دسته جديد از مولکول‌های RNA کشف نشده ولی ساختار مشابه آنها، حکايت از نقش مهم آنها دارد.

منبع: سرویس خبری ژنتیک و بیوتکنولوژینويسندگان

ندا فرزین - ابوالقاسم سراج

دكتري ژنتيك و اصلاح دام


با دانشجويان


مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :