ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: ندا فرزین - ابوالقاسم سراج - دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥

نخستین کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک و آنالیز داده‌های ژنی روز دوشنبه در دانشگاه تبریز آغاز به‌کار کرد.

 موضوعات مورد بحث کارگاه

۱- سکانس نمودن ژن شامل: طراحی پرایمر ، معرفی برنامه های تحلیل داده های ژنی و نحوه خواندن الکتروفوروگرام

۲- کار با بانکهای اطلاعاتی شامل: استخراج داده های ژنی از  فایلهای ثبت شده و استخراج داده های پروتئینی از فایلهای ثبت شده

۳- معرفی برنامه های شناسایی و مشاهده ساختمان سه بعدی پروتئین

۴- معرفی درخت فیلوژنتیکی

۵- معرفی و کاربرد کریستالوگرافی  اشعه  ایکس در تحقیقات بیولوژی مولکولی

۶- معرفی امکانات گرافیکی برنامه های آنالیز ژنی 

۷- معرفی آنزیمهای محدود کننده ژنی، آنزیمهای پروتئاز و تحلیل و شناسایی محلهای حساس به این آنزیمهانويسندگان

ندا فرزین - ابوالقاسم سراج

دكتري ژنتيك و اصلاح دام


با دانشجويان


مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :