ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: ندا فرزین - ابوالقاسم سراج - شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٥

مجله ژنتیک نوین

 دوره انتشار:  فصلنامه 

صاحب امتياز:  انجمن ژنتيك ايران 

مدير مسئول:  دكتر محمدعلي ملبوبي 

 نشاني الكترونيك:  narcis@nrcgeb.ac.ir 

آخرین شماره:  شماره 6-7، بهار و تابستان 1385

فهرست مطالب:

سخن سردبير : چرا فارسي بنويسيم ؟
بخش تازه هاي ژنتيك
 DNA ، فراتر از مارپيچ دو رشته اي
محمدرضا قرائتي
مقالات مروري
 پروتئين هاي شبه هيستوني در باكتري ها
داود نوري اينانلو ، باقر يخچالي ، مريم صالح  
 گليكوميكس و ريز آرايه هاي قندي
اسد معصومي اصل ، علي مرادي  
 نانو تكنولوژي DNA
زين العابدين شهادتي مقدم  
 معرفي نشانگرهاي مولكولي مبتني بر رتروترانسپوزون ها
سجاد رشيدي منفرد ، محمدرضا نقوي  
 اهميت گياهان تراريخت در اصلاح براي تحمل به خشكي
سيدرضا طبائي عقدائي  
 فناوري PCR زمان واقعي و كاربردهاي آن در بيماري شناسي گياهي
روح اله شريفي ، سجاد رشيدي منفرد  
پرسشها و پاسخها
 معرفي پروژه تنوع ژنوم انساني
مهرداد هاشمي  

 

 نويسندگان

ندا فرزین - ابوالقاسم سراج

دكتري ژنتيك و اصلاح دام


با دانشجويان


مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :